Đất tổ Hùng Vương

11/04/2011

Thi nấu ăn. Ảnh: Hoài Hương

“Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi//Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt//Nắng chói Sông Lô, hò ô tiếng hát//Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca” ( Tố Hữu). Hoài Hương mở đầu bài viết về Đất tổ Hùng Vương đúng vào dịp bà con nghỉ ngày lễ trọng đại này. 

Tổng Cua đến đó lâu lắm rồi và thú thực không nhớ gì về Đất tổ, nhưng có đọc qua vài nghiên cứu của giáo sư Trần Quốc Vượng về 18 Vua Hùng. Trong một lần nói chuyện ở Viện, hình như ông chứng minh thuyết “18 vua” không đứng vững lắm. Trong giới văn sỹ gọi Gs TQV là “Vua Hùng thứ 19”.

Cảm ơn Hoài Hương vì bài viết này. Chúc bà con nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: