Trách nhiệm: các quan & cái tai

16/04/2011

Bà Phạm Chi Lan. Ảnh: VNN.

Bài viết của Kim Dung. Nổi bật trong mục Phát ngôn và hành động của tuần này, là những phát ngôn. Phát ngôn của các quan chức, của người dân, và của chuyên gia. Những phát ngôn gắn với những sự kiện buồn, vui của xã hội, của chuyện đời- những phát ngôn cho thấy cái tầm, cái tâm của con người, để bạn đọc từ đó suy nghĩ và chia sẻ…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: