Số phận đập thủy điện Xayaburi

21/04/2011

Vị trí Thủy điện. Ảnh: internet

Để đảm bảo tính đa chiều về công trình thủy điện Xayaburi (Lào), Blog HM đăng bài dịch của tờ New York Times. Bài có nhiều thông đáng để suy ngẫm và hiểu hơn trong bối cảnh mọi quốc gia đều muốn vươn dậy trong hội nhập. Biết người, biết ta trăm trận không nguy.

Xin cảm ơn anh Basam và dịch giả Thủy Trúc.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: