Tý Quyền Đạo hạng Bướm ra đòn

25/04/2011

Kêt quả trận nữ tiếp viên VNA và võ sư Taekwondo

Giả sử trận đấu đối kháng trực tiếp Tae Kwon Do (Tý Quyền Đạo) vừa xảy ra giữa võ sư và nữ tiếp viên hàng không mà một nhà báo chứng kiến thì không hiểu bài tường thuật thế nào?

Sau đây là một entry tưởng tượng ra trận đấu đó. Các bác nào giỏi về Tý Kwon Do xin cho vài ý kiến đóng góp cho vui. Nhiều từ trong môn võ cần được sửa lại cho đúng. Và nên đặt tít bài báo thế nào cho hấp dẫn. Chúc bạn đọc vui đầu tuần.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: