Tổng Cua bàn về Lương Thực

03/05/2011

Gặt mùa. Ảnh: Nguyên Lộc. Flickr

Hôm trước Tổng Cua có bàn về “Nước”, hôm nay lão mạo muội bàn về lương thực. “Nước” trên blog thì bàn dễ hơn, tán linh tinh được, nhưng bàn về lương thực trên báo 4T khó hơn, phải có đủ: đầu bài, thân bài và kết luận, dập khuôn bài tập làm văn trong trường phổ thông. Mong bà con thông cảm vì bài…khó đọc.

Đầu bài của Kim Dung: Em hãy phân tích câu “Lương thực “bất an” và chuyện nhất nông, nhì sĩ” trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Bài làm của HM (180 phút, không kể thời gian chép đề. Được dùng phao như các vị lên bục phát biểu).

Read the rest of this entry »


Nước Mỹ một ngày không có Bin Laden

03/05/2011

Sào huyệt của Osama Bin Laden

Đêm qua, Tổng Cua đang xem entry về nhà Bọ Lập, khâm phục lão có căn hộ mà ngay cả Obama hay Osama cũng nằm mơ ước, thì nghe máy bay trực thăng bay ầm ầm trên nóc nhà Cua ở Virginia trong khi trời lác đác mưa.

Mình lầm bầm, không hiểu chuyện quái gì mà trực thăng lại bay vào giờ này, bay đi lại mấy lần, “bọn bà già” thật lắm điều, điếc đít hàng xóm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: