Trẻ trâu…liệt truyện

Đền thờ Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: HM

Thấy các bác thích chuyện ngày xưa và nhân thể bàn về nông nghiệp, Tổng Cua hầu một entry về thưở chăn trâu. Chả là làng này có ông Đinh Bộ Lĩnh, từng làm trẻ trâu, sau thành vua.

Nghe bố Cua kể, cụ họ Đinh cũng nghịch lắm. Thời trẻ thường bắt bọn cùng chăn trâu ngoài đồng chéo tay làm kiệu khiêng cụ như vua và cầm bông lau đi hai bên. Sau này, cụ trẻ trâu diệt 12 sứ quân, dựng nên nước Đại Cồ Việt và được gọi là Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau dẹp loạn.

Continue reading “Trẻ trâu…liệt truyện”