Lấy lại tên Thăng Long cho đất Việt

09/05/2011

Hà Nội trong mắt ta. Ảnh: Wiki.

Câu chuyện lấy lại tên Thăng Long cho Thủ đô nước Việt hình như là tuyển tập dài không có hồi kết. Bao nhiêu tâm huyết đóng góp của nhiều trí thức hết lòng với Thủ đô đều bị rơi vào quên lãng. Tác giả Nguyễn Cường gửi một bài thú vị về cách nhìn mới.

Mong quí độc giả góp ý cho bài viết thêm phong phú. Commnent có thể không lay chuyển được ai nhưng lại thay đổi được người viết. Đó cũng là một thay đổi lớn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: