Không đề về…thay đổi

12/05/2011

Obama kêu gọi thay đổi. Ảnh: internet

Người ta bảo thay đổi người khác đã khó, nhưng thay đổi bản thân mình còn khó hơn.

Mình dạy cu Luck thói quen bấm nút thang máy không dùng ngón trỏ hay bất kỳ đầu ngón tay nào, kể cả ngón út. Nó hỏi tại sao. Mình bảo dùng thế rất bẩn, nhưng không thể giải thích cho cu cậu hiểu, vì chuyện người lớn nó thế này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: