Nước Mỹ tuần qua – số 10-2011

Tài liệu tuyệt mật.

Chuyên mục “Nước Mỹ tuần qua” đã qua được 10 số trong năm 2011. Đó là một sự cố gắng vượt bậc của Cua Times và bạn đọc. Chúng ta hãy chúc mừng nhau vì thành tích lớn lao dưới sự lãnh đạo tuyệt đối sáng suốt của đồng chí Kim Young Dung, họ hàng nhà Kim Nhật Thành.

Continue reading “Nước Mỹ tuần qua – số 10-2011”