Ly Café Trung Nguyên

Thương hiệu. Ảnh: Internet

Người bạn mang gói café chồn hiệu Trung Nguyên từ Hà Nội sang DC để chiêu đãi Tổng Cua. Anh cho biết, đây là loại cafe do chồn ăn những quả ngon nhất. Vào dạ dày tiêu hết vỏ, còn lại hạt được ngấm enzyme nên tạo ra vị đặc biệt. Hạt không tiêu được nên theo đường tiêu hóa ra ngoài. Công nghệ café chồn được sản xuất rất khó nên giá luôn ở trên trời.

Continue reading “Ly Café Trung Nguyên”