Khách quê…liệt truyện

Bác sỹ thú y ở DC. Ảnh: HM

Bác Lưu Văn Say đề nghị viết một bài về “Khách quê sang DC”, Tổng Cua thấy thú vị hơn là mấy bài cafe nặng đầu. Chứng khoán Cua cũng mất như thụi, nói chi mấy ông nông dân được tiền đền bù đất.

Ai có chuyện khách ở quê ra góp cho vui. Thanks.

Continue reading “Khách quê…liệt truyện”