Cổ học tinh hoa & Ứng xử thời thế

29/05/2011

Gian hùng Tào Tháo.

Khuyên người một đằng, làm một nẻo có gian hùng Tào Tháo. Trong sự kiện biển Đông gần đây hẳn có vài gian hùng. Kẻ này đợi kẻ kia ra tay trước và người xa đang xem mình có lợi lộc gì không.

Trung Quốc dọa Việt Nam trên biển, người Mỹ thờ ơ vì đang “mải mê” với dân chủ ở Trung Đông, đồng minh không có ai, bạn cũ còn lại mỗi Cu Ba xa tít…Tổng Cua đâm chán. Lão tìm lại vài truyện trong Cổ học tinh hoa do chính người Trung Quốc đúc kết.

Cua Times lựa vài truyện cho entry này để bạn đọc suy ngẫm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: