Nước Mỹ mấy tuần qua – số 11-2011

03/06/2011

Các cháu gốc Việt được giải. Ảnh: NVO

Entry này có nhiều số 1, số 11 trong năm 11, tin tức có nhiều số 1. Các cháu gốc Việt được giải thưởng cao bên Mỹ, Việt – Trung mất vài chữ vàng, Việt Mỹ mất quần, và mùa hè đang đến DC, Cua chưa biết gửi Cáy cho ai trông để đi làm.

Tin buồn TTCK. Xem quĩ lương hưu đầu tư vào chứng khoán thấy đỏ loẹt, biết tháng này ăn mắm. Kinh tế Mỹ chỉ tăng tổng cộng 54.000 việc làm trong tháng Năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ 0,1% từ 9% lên 9,1%. TTCK là hơi thở của Mỹ rất chính xác.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: