Tản mạn về Bạn Bè

05/06/2011

Bạn bè chung lưng đấu cật. Ảnh: Fil and Sonia

Bài viết của tác giả Ngọc Vũ.

Lúc nhỏ, chắc lớp 1, 2 gì đó, tôi thường bị một đứa cùng xóm bắt nạt. Chơi chung trò gì một lúc, thế nào cuối cùng tôi cũng bị nó đập cho một trận. Về nhà, ông bà mắt mũi lờ mờ, không thấy thằng cháu mặt sưng vù nên cũng không bênh vực gì. Tôi lại sợ bị la rầy do đánh nhau nên cũng nín thinh. Thế là, lâu lâu tôi cứ bị nếm đòn của hàng xóm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: