TS Nguyễn Nhã: Chiến tranh khó có thể xảy ra

09/06/2011

Ts. Nguyễn Nhã. Ảnh: NV online.

Trả lời phỏng vấn của Tiến sỹ Nguyễn Nhã trên Người Việt online khá thú vị, Hiệu Minh Blog xin đăng lại để bà con trong nước tham khảo. Xin cảm ơn Người Việt online và Ts Nguyễn Nhã.

Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng, đề nghị các còm sỹ hãy viết comment một cách xây dựng, không gây hằn thù giữa các quốc gia, khiêu khích, lên án chế độ. Tổng Cua sẽ xóa tất cả comment nào thấy không thích hợp. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: