Thần tượng & Biểu tình

13/06/2011

Nhân sỹ HN xuống đường 12-6. Ảnh: Mai Kỷ

Nhớ thời ở quê, hai nhà cãi nhau, đám trẻ luôn trông chờ hai lão bố. Đôi khi, một ông bố tự tin, lý luận sắc bén, cho dù sức nhỏ con hơn, thì tay hàng xóm cơ bắp vẫn nể sợ.

Trung Quốc và Việt Nam xích mích trên biển Đông, đám dân thường bắt đầu ngồi so sánh “các bậc làm cha mẹ”, và nghĩ, ngày mai đi biểu tình thì in ảnh ai để nhìn vào mà nghĩ “phe ta sẽ thắng”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: