Hịch…trí sỹ

15/06/2011

Hịch tướng sỹ. Ảnh: Le Van

Cảm ơn anh Nguyễn Đăng Tấn đã gửi bài Hịch…Khoa học và Công nghệ. Tác giả blog cũng gửi lời cảm ơn tới tác giả Trần Công Nghệ.

Hịch…Khoa học và Công nghệ.

Tác giả: Trần Công Nghệ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: