Thư Cao Bồi gửi em Việt

18/06/2011

Ảnh minh họa internet

Dear em Việt yêu

Đọc thư em Việt gửi anh Trung mà anh ngứa ngáy trên lưng ngựa, chỉ muốn rút khẩu Colt đòm một phát vào mặt thằng anh BBC (Big and Bad China – Trung quốc To và Tham gọi tạm là TTT) cho tiêu đời và tự tát cho “mình” một cái vì có chú em với tật tin người.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: