Bắc Kinh chưa thuộc lời dạy của Khổng Tử

23/06/2011

Khổng Tử. Ảnh: Getty Image

Bài viết của tác giả Lê Phước đăng trên BBC Vietnamese. HM Blog xin đăng  lại để bạn đọc suy ngẫm. Xin cảm ơn tác giả Lê Phước và BBC Vietnamese.

Hiểu được sức mạnh của văn hóa, nên gần đây, bên cạnh việc tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa quân đội, Trung Quốc đã tăng cường công tác truyền bá văn hóa ra nước ngoài.

Đến hiện tại, nước này đã cho xây dựng hơn 150 Viện Khổng Tử trên thế giới, với mục đích quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: