Khác biệt văn hóa Đông – Tây

26/06/2011

Đông Tây khác biệt. Ảnh: internet

Trong bối cảnh biển Đông đang nổi sóng, thời tiết không thuận, HM Blog bỗng muốn tìm xem văn hóa Đông Tây ra sao. Trình độ IT nên không thể bàn về văn hóa.

Mấy cái hình này copy trên internet do Liu Young vẽ, một người sinh ra ở Trung Quấc và đi học ở Đức. Trung Quốc hơi giống Việt Nam ta. Nếu hai nước đánh nhau thì không ai…thua chỉ vì văn hóa cùng…khác Tây.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: