Lan man Phúc – Họa

29/06/2011

Tái ông. Ảnh minh họa.

“Tái Ông thất mã, an tri họa phúc – ông lão mất ngựa, phúc đấy, họa đấy”. Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa.

Phúc của nước Việt có thiên nhiên ưu đãi, giầu có, rừng vàng, biển bạc. Điều đó là có thật, không phải do sách vở tô hồng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: