Chào Bọ Lập Hà Nội

05/07/2011

Bọ Lập và tác giả? Ảnh: Quêchoa

Hiệu Minh Blog. Thấy có bài viết rất độc đáo của anh Phạm Ngọc Tiến về anh Nguyễn Quang Lập đăng trên Quê Choa, Tổng Cua lôi về đây để bà con tán cho vui. Thanks anh Tiến và anh Lập.

Lời dẫn của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Phạm Ngọc Tiến gắn bó thân thiết với mình gần ba chục năm nay. Chiếc xe đạp đầu tiên vợ mình đi làm ở Hà Nội là của vợ chồng nó cho. Vợ nó tuồng như là bác sĩ riêng của cả nhà mình trong suốt thời kì nhà mình ở Ha Nội. Bạn văn mình có cả trăm, thậm chí có cả ngàn, nhưng bạn bè thân thiết luôn luôn có mặt những khi may mắn cũng như rủi ro, khổ đau cũng như hạnh phúc chỉ có hơn chục người, trong đó có Phạm Ngọc Tiến.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: