Thăm nhà của người viết Tuyên ngôn độc lập

13/07/2011

Dinh thự của Jefferson ở Monticello. Ảnh: HM

Thời xưa, Virginia được gọi là đế chế Mỹ vì bang này sở hữu tới bốn vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ: George Washington (1), Thomas Jefferson (3), James Madison (4), and James Monroe (5). John Adams, vị tổng thống thứ hai, đến từ Massachusetts.

Chả hiểu do vô tình mà chàng Tổng Cua đến từ Hoa Lư, đã chọn Virginia. Có lẽ Cua muốn xứng với con cháu của Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành và Lý Thái Tổ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: