Ly Café đắng trước cửa Bộ Ngoại giao

15/07/2011

Các vị trí thức đợi vào BNG. Ảnh: NXD

Nếu ai nghiện café, thuốc lá, nước chè và kể cả rượu, thường nhận xét rằng, nếu người khó ở thì khi uống sẽ thấy đắng khác thường trong miệng. Không cần bác sỹ khám cũng biết mình đang ốm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: