Có sự ám muội nào không?

19/07/2011

Lòng yêu nước đang bị thách thức. Ảnh: internet.

Hiệu Minh blog. Xin giới thiệu một entry ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Lập.  HM cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc thở dài. Ừ, cái nước mình nó thế. Tôi đi khắp đó đây nhưng chưa từng biết một quốc gia nào có chuyện bắt người dân chỉ vì họ muốn tỏ lòng yêu nước, xuống đường bảo vệ chủ quyền quốc gia và ủng hộ chính quyền.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: