Thư gửi người biểu tình và bạn đọc Cua Times

27/07/2011

Người xuống đường 24-7. Ảnh: Đào Đình

HM Blog. Bác già Ai Nghĩ Dùm Tôi gửi bức thư sau và nhớ đăng lên blog. Có lẽ đêm khuya lão 90 không ngủ được, nhớ hai người đẹp Kim Dung, Dã Quì và blog nên viết thư này. Cảm ơn bác ANDT.

Gửi đồng bào yêu quí ra đường và bạn đọc Cua Times,

Chân thành cám ơn chú bác, các cô, các bạn, các cháu…tất thảy những ai đã xuống đường biểu tình, tranh đấu cho chủ quyền biển đảo dân tộc. Nếu nói Chân lý là sự trong sáng rực rỡ của thực tại này, đó là sự gắn bó của tinh thần con người không phải với cái hiện hữu giả tạo, nhưng với cái hiện hữu thực, thì các vị đúng là chân lý bởi vì các vị đã gắn bó tinh thần của mình với cái hiện hữu thực, đó là quyền lợi của dân tộc, của đất nước.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: