Nguyễn Xuân Hiếu – kẻ tin học lãng du

01/08/2011

Kẻ tin học lãng du. Ảnh: Vũ Duy Mẫn

Hiệu Minh Blog. Entry này dành riêng cho các đồng nghiệp Tin học và và thân quyến gia đình Nguyễn Xuân Hiếu. Viết về bạn Xuân Hiếu vừa mất. Tang lễ sẽ cử hành sáng nay tại Hà nội.

Trong làng Tin học có rất nhiều người nổi tiếng, thành đạt và giầu có. FPT có Trương Gia Bình, 3C có anh Quang A, vừa làm tin học vừa biểu tình chống Trung Quốc.

Xuân Hiếu nổi tiếng nhưng không giầu, đôi chút thành đạt nhưng chưa làm quan to, nhưng anh khác người ở tính cách của một chàng giỏi toán, mơ mộng, lãng du ngoài đời và trong nghề tin học, luôn lấy tình bạn làm trọng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: