NQ Lập: Đừng tính toán những việc thấp tầm

06/08/2011

Nhà văn Nguyễn Quang Lập. Ảnh: Que Choa.

HM Blog. Thấy trả lời phỏng vẫn của nhà văn Nguyễn Quang Lập trên BBC khá thú vị,  HM Blog xin phép đăng lại để bà con đọc.

Cảm ơn anh NQ Lập và BBC Vietnamese.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: