Thông điệp khác của bác Sinh Hùng?

14/08/2011

Chủ tịch QH NS Hùng. Ảnh: internet

Thấy nhiều blog cười nhạo lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng “Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội”, Tổng Cua cũng định theo đuôi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: