Thoát Trung là thoát cái gì?

18/08/2011

ANDT và con tru

Blog Hiệu Minh. Bác Ai Nghĩ Dùm Tôi phản biện lại bài viết của tác giả Giáp Văn Dương. Blog Cua xin đăng lại thành một entry để bạn đọc tiện phản hồi.

Chúng ta chia sẻ với nhau cho vui, còn người ta có nghe hay không là câu chuyện khác.

Chúc các bạn vui. Và cảm ơn bác Ai Nghĩ Dùm Tôi và anh Giáp Văn Dương.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: