Cách mạng Thu tháng Tám

22/08/2011

Nhà hát lớn 19-8-1945

Tháng 8 thì trời Hà Nội hay Moscow, Tripoli hay Washington DC… đều rất đẹp, trong xanh. Lòng người thư thái. Vì thế mà có nhiều cuộc cách mạng hơn các tháng khác trong năm chăng?

Tổng Cua tổng kết lại vài cuộc cách mạng xảy ra trong tháng 8 để bạn đọc tham khảo và đóng góp thêm. Xin cảm ơn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: