Ghi chép từ tâm chấn DC

24/08/2011

Trước cửa WB nhân viên đứng đợi tòa nhà sụp xuống. Ảnh: HM

Về trận động đất 5.8 độ richter chiều nay tại Virginia và miền duyên hải phía Đông Hoa Kỳ.

Tổng Cua đang đứng trước cửa phòng làm việc bàn một số vấn đề với các bạn thì bỗng thấy lắc lư. Vội chạy vào phòng, ngồi lên ghế thì đã thấy răng rắc của tòa nhà đung đưa. Đứng lên lại phải ngồi xuống ngay vì chao đảo. Bể cá sóng sánh gần như hắt nước ra ngoài.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: