Las Cruces – Những nẻo đường gặp gỡ

27/08/2011

Sa mạc vùng Las Cruces. Ảnh: HM

Nhớ hồi đầu những năm 1960, xem cuốn phim của Trung Quốc “Tiễu phỉ trên sa mạc”, trong đầu mình cứ nghĩ sa mạc hoang dã, không có người ở và rất khó sống. Những bộ phim cao bồi Mỹ sau này cũng thế, toàn da đỏ, Mỹ trắng tìm vàng giết nhau như ngóe.

Rồi trước khi đi, bạn Trần Cao Sơn đã email làm công tác tư tưởng “Xuống chơi New Mexico (NM) không được kêu buồn, bụi và nóng. Đi đâu phải vài tiếng mới đến được chỗ cần đến”, nghe mà sợ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: