Một ngày với Taos Pueblo

30/08/2011

Taos Pueblo. Ảnh: HM

Đến New Mexico, nghe anh Mẫn nói là nên đi Taos, mình cứ tưởng là “đi thăm ông Táo trên trời”, vì chữ Taos viết theo kiểu Telex trên máy tính là Táo. Học mãi mới biết phát âm là “tao sờ” thì dân Mỹ hiểu.

Nghe tên Taos lạ mình nhớ bến xe Long Biên thời xưa có những tên xe đi rất quê mùa: Nhổn, Trôi, Chèm, Guột, Mẹt…nghe thấy thân thương. Quê mình có làng Tụ An, nghe tàm tạm. Nhưng có vùng lấy cồn để đặt, nào là Cồn Thoi, Cồn Cỏ, Cồn Lao và cả…Cồn Lu bên Nam Định.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: