Thăm New York City

10/09/2011

High Line. Ảnh: Wiki

New York như Sài Gòn của Việt Nam, một trung tâm kinh tế và thương mại của Hoa Kỳ. Vào đó bạn như bị nuốt chửng bởi tay tư bản khổng lồ với những building chọc trời. Rất ít cây xanh, thừa bê tông, sắt thép và kính nhôm.

Anh chị Mẫn Hà hẹn sẽ đi cùng nhà Cua tới hai nơi. High Line và World Trade Center (WTC). Một nơi bỗng mọc cây xanh trên cao, một nơi chiều cao bị đốn nhưng đang được dựng lại “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: