PN& HĐ: Hiền tài, nợ đời và Giải thưởng Đạo văn

17/09/2011

Oscar Wrigley thiên tài 2 tuổi. Ảnh: internet

Tác giả: Kim Dung

Người hiền tài, nợ biệt thự, nợ tiền, nợ… miệng tiếng, và kiến nghị ngành văn hóa nên có Giải thưởng Đạo văn là những câu chuyện nhiều suy ngẫm, trải nghiệm buồn và bi hài mà Phát ngôn và Hành động tuần này xin được gửi đến các quý bạn đọc chia xẻ và đồng cảm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: