Bộ trưởng VĐ Huệ bật diêm xem…giá xăng

21/09/2011

Bộ trưởng Vương Đình Huệ. Ảnh internet

Bài của Huy Đức – Osin, Tổng Cua đăng lại cho bà con đỡ bức xúc về giá xăng dầu. Tít do Cua Times đặt. Sorry anh Huy Đức.

Khi quyết định giảm giá xăng 500 đồng/ lít, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã chứng minh, “các doanh nghiệp không khó khăn như họ kêu ca, Petrolimex ngoài khoản lãi định mức 300 đồng/lít, theo số liệu hải quan, còn dôi ra một khoản 780 đồng/lít”. Cách làm việc của ông Huệ cho thấy, ít nhất là cho đến nay, ông chưa trở thành con tin của các đại gia.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: