Nước Mỹ mấy tháng qua

01/10/2011

Lá vàng đã bắt đầu từ...năm ngoái. Ảnh: HM

Tuần này, Cua Times cung cấp những thông tin: kinh tế thế giới vẫn đang nguy hiểm, bình đẳng giới đóng vai trò lớn trong phát triển và hội nhập và quan trọng nhất là Think Equal – hãy suy nghĩ cho công bằng.

Mình có công bằng thì người khác cũng sẽ công bằng và đó là giá trị nhân loại của chủ nghĩa Mác-Lê mang tư tưởng Hồ Chí Minh và cả của ông Washington.

Read the rest of this entry »


Tù mù – minh bạch, và “tam đại đồng đường”

01/10/2011

Minh bạch. Ảnh minh họa internet.

Bài của Kim Dung. Cơ chế quản lý doanh nghiệp tù mù hay minh bạch, thi toán quốc tế với bài toán quốc gia, và nghề… làm quan, là những lát cắt buồn vui của Phát ngôn và Hành động tuần này mong được chia sẻ, đồng cảm và trao đổi của quý bạn đọc gần xa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: