Nghe VIP nói chuyện

11/10/2011

Jeffery Sachs đang diễn thuyết. Ảnh: HM

Họp thường niên của IMF và WB hay có các VIP đến nói chuyện. Năm nay, Tổng Cua nghe hai người. Một ông là Tổng thống Philippines và ông kia Jeffrey Sachs (không phải Goldman Sachs), nhà kinh tế tầm cỡ thế giới.

Chẳng hiểu gì về kinh tế vĩ mô, nghe như vịt nghe sấm. Món chính trị Philippines cũng chả hơn gì. Ghi lại cho bà con tham khảo.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: