Tình yêu và Lý trí

16/10/2011

Tình yêu hay lý trí. Ảnh: Cà chua tím

HM Blog. Nhớ thưở còn trai trẻ, mình yêu một cô mê mệt, bao lời gièm pha cũng chẳng lay chuyển được. Mình hỏi ý kiến tay bạn già ở phố Lò Đúc thì hắn phán “Cậu là con trai thì yêu phải tỉnh, có lý trí một chút. Nếu không tỉnh táo, sẽ hối hận suốt đời”.

Hỏi hắn có hối hận không thì được câu trả lời “Lúc yêu thì mù quáng, có biết gì đâu”. Rồi hắn kể, người yêu chiều hết lòng, lãng mạn như trong tiểu thuyết. Tuần nào cũng tặng hoa nhau, chép những câu thơ tình, gửi trong cuốn truyện rồi cho bạn mượn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: