Chú Cua giá…hai triệu đô

21/10/2011

Cua Times

Trong vài giờ tới, HM Blog sẽ đạt 2 triệu hít. Nếu mỗi hit là 1$, thì blog này có giá hai triệu đô la…tiền Việt. Xin chúc mừng bạn đọc, những người làm nên thương hiệu Cua Times.

Mấy năm trước, có người bạn hỏi, tại sao mình biết IT mà không lập blog. Trời ơi, blog là để mấy ông nhà báo, văn thơ, nhạc họa…dùng, dân IT lập blog để làm gì? Chả lẽ hàng ngày cặp nhật, hôm nay có 1 virus chui vào váy em Lan, ngày qua có 2 spyware ngấp nghé quần của nàng Hằng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: