Duyên…Cua

22/10/2011

Kỳ Duyên và bạn bè. Ảnh: Phú Cương

Xin nói ngay cho mọi còm sĩ khỏi tò mò, đây không phải chuyện riêng tư của nàng Kỳ Duyên với Tổng Cua. Duyên với người còn chẳng ăn ai, nữa là Duyên Cua. Ấy vậy, nhưng vẫn là duyên… Cua 🙂

Sáng qua, vào thăm Blog Cua Times giật mình vì cái tít hài hước và cao giá trong thời buổi lạm phát: “Chú Cua giá…hai triệu đô”. Bất ngờ và mừng rỡ…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: