Thư Gadhafi gửi các bạn…độc tài

24/10/2011

Thời oanh liệt nay còn đâu.

Thưa các bạn cùng chí hướng,

Khi các bạn nhận được thư này thì Gadhafi (Fi) đã trong nhà đông lạnh chứa thịt gia súc. Nơi tôi thấy là thế giới bình yên, không bon chen, không hối lộ, không tham nhũng, phi bạo lực và cường quyền, không còn gái đẹp vây quanh cũng như kẻ xu nịnh và không còn hàng tỷ đô la dưới hầm bí mật.

Read the rest of this entry »


Hai anh Đỗ Quân và hai anh Ba Đua

24/10/2011

Đỗ Trung Quân (Kwan). Ảnh: netlife.

Hàng chục năm liền, Tổng Cua luôn tưởng hai anh Đỗ Trung Quân và Đỗ Hồng Quân là một. Khỉ thế. Viết entry này để cáo lỗi cũng bà con và hai anh nổi tiếng tên Quân.

Mình cũng có cô bạn toàn nhầm người nọ sang người kia. Có lần đèo cô ấy đến phố Bùi Thị Xuân thì nàng bỗng hỏi “Anh ơi, Bùi Thị Xuân có phải là vợ Ngô Đình Diệm không?”. Mình nghe ngờ ngợ, cứ gật đại cho có vẻ trí thức biết nhiều.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: