Góp ý phát triển Việt Nam

27/10/2011

Ý kiến chúng tôi. Ảnh: internet

Blog HM. Nhóm tác giả bao gồm các giáo sư tiến sỹ nổi tiếng đang công tác tại nhiều quốc gia: Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Sính, Nguyễn Minh Thọ, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt và Phạm Xuân Yêm vừa công bố những ý kiến về phát triển đất nước.

Blog HM xin đăng lại phần giới thiệu và tóm tắt những ý chính. Chi tiết có thể xem thêm tại trang Viet-Studies. Xin cảm ơn các tác giả.

Để nhớ tên các giáo sư, Tổng Cua ghép lại như sau cho dễ “Dũng Dũng Dương Giao Thuần Sính Việt//Thọ Thọ Tường Long Bảo Tuấn Yêm” – 14 ông như 14 vị cao cao bên cửa sổ 🙂

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: