Sau Gadhafi là ai?

28/10/2011

Chủ tịch Phidel Castro.

Trước anh Gadhafi là anh Mubarak, trước Mubarak là anh Saddam Hussein, trước Saddam là anh Taliban, trước Taliban là anh Milosevic, rồi anh Liên Xô và các em Đông Âu. Lần lượt “đi”, không bao giờ trở lại.

Nhiều nơi do dân tự nổi dậy, có chỗ do phương Tây cổ vũ hoặc chọc gậy bánh xe. Nhưng những quốc gia đã trải qua cách mạng mầu hay không mầu thì chẳng ai muốn trở lại ngày xưa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: