Bạn đọc…đọc gì?

01/11/2011

VN Net 1-11-2011. Chụp từ màn hình.

Anh bạn thân email hỏi, sao dạo này Tổng Cua không viết báo. Do bận blog, bleo, lười nên ngại vì viết một bài báo rất mất thời gian. Viết blog dễ hơn, nghĩ gì viết nấy, bạn đọc dễ tha thứ, kể cả lỗi chính tả. Hôm rồi, nhà báo Cua bị KD thu “thẻ nhà báo”, hu hu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: