Rắc rối tiếng Mỹ – tiếng Việt

02/11/2011

Đau đầu...ngoại ngữ.

Bài sưu tầm này đã gửi cho Quê choa lâu rồi, nay đăng lại cho bà con đọc, đỡ nhức đầu.

Tác giả: Lê Anh Tuấn,giảng viên Đại học Cần Thơ.

Tôi tình cờ quen một anh bạn Mỹ, người Mỹ chính cống, mắt xanh mũi lõ, tên Johnson William, quê ở bang Ohio của xứ Cờ Hoa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: