Thăm Moscow và Saint Peterburg

03/11/2011

Giữa Moscow. Ảnh: Ích Duệ

Bài viết của Ích Duệ. Trong tháng 10/2011, anh Ích Duệ, bạn học thời cấp 3 ở Ninh Bình của Hiệu Minh, thăm Moscow và Saint Peterburg.  Anh chia sẻ vài cảm nhận về chuyến đi này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: