Boston của Hòa giải và Yêu thương

08/11/2011

"Hòa giải và yêu thương" sang xứ người. Ảnh: HM

Nhớ lần đầu sang Mỹ (1995), định mua đôi giầy, cậu bạn người Mỹ khuyên, tiền vừa vừa thì nên chọn Bostonian. Cuối tuần rồi (4-11) đến Boston mới biết thành phố này từng là trung tâm sản xuất giầy nổi tiếng của Mỹ từ mấy trăm năm trước. Tôi đùa gọi đây là thủ đô…giầy dép.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: