Những bức tường

10/11/2011
Berlin Wall

Berlin Wall. Nguồn: Wiki

Bài này viết từ 11-2009, nay đăng lại cho bà con xem.

Khi đọc entry này, chúng ta nên cảm ơn ngày 9-11-1989 (viết theo ngày Mỹ 11-9-1989). Ngày đó bức tường Berlin sụp đổ, gây hiệu ứng domino, toàn bộ Đông Âu và Liên Xô tan rã. Việt Nam đã kịp thay đổi, mới có thế hệ bloggers như hôm nay.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: